De Future Cities doelstelling | Adaptation Compass | Adaptatiemaatregelen en projectlocaties | Strategisch Cluster SIC adapt!

Welkom op de website van het Interreg IVB-project

'Future Cities - stedelijke netwerken samen tegen klimaatverandering'

 

De FUTURE CITIES doelstelling

Klimaatverandering staat op de top van de agenda van de huidige wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke discussies. Versterken van het hitte-eiland effect (Urban Heat Island effect) in de zomer of nattere winters met meer overstromingen zijn slechts een paar fenomenen die een grote impact hebben op de leefomstandigheden in de stad. We moeten het hoofd bieden aan deze uitdagingen. Onze steden moeten reageren, voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering.

De doelstelling van het project bestond eruit, stedelijke gebieden in Noordwest-Europa in staat te stellen de voorspelde gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. Voor meer informatie, klik hier.

 

De Future Cities leidraad - Creëer leefbare en klimaatbestendige steden

- in het Engels

Brochure over de projectresultaten

Steden en Stafregio's - maak ze aantrekkelijk en klimaatbestendig! - beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Nederlands

In de downloadsectie vindt u alle gepubliceerde resultaten.

Het "Adaptatiekompas" - een instrument om klimaatbestendige steden te ontwikkelen

- in het Engels en Duitse

 

Adaptatiemaatregelen en projectlocaties

Groen-blauwe en energie-efficiënte voorbeelden op 8 locaties in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië.

 

Strategisch Cluster SIC adapt!

Het Future Cities project was er trots op dat zij deelnam aan het Strategisch Cluster SIC adapt! met als thema adaptatie aan de verwachte effecten van klimaatverandering. Het Cluster bestaat uit acht Interreg IVB projecten, die circa 100 partners vertegenwoordigen in Noord-West Europa die zich bezig houden met klimaatverandering.

Het Lippeverband, als Future Cities Lead partner, heeft ook de projectleiding overgenomen van het Strategisch Cluster.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Cluster www.sic-adapt.eu.