Aan te pakken problemen

De projectpartners werken samen aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke oplossingen om stedelijke structuren aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Ze werken samen om uitgebreide beoordelingsmethodes evenals planningtools te realiseren en zo beslissingen over duurzame stedelijke ontwikkeling te ondersteunen. Het partnerschap werkt samen om een aantal specifieke (sectorale) ervaringen bij elkaar te brengen. De samenwerking resulteert in gezamenlijke methodes en strategieën voor de aanpassing (klimaatadaptatie) in verschillende steden in NWE.

Er wordt voorspeld dat de klimaatverandering in NWE gevolgen zal hebben op verschillende vlakken. Passende antwoorden zijn nodig: de stedelijke omgeving moet aangepast worden aan zowel warmere en drogere als nattere weersomstandigheden. Beide aspecten zijn onderdeel van het project dat streeft naar de beste combinatie van maatregelen om pro-actief op de klimaatverandering in te spelen.

De Future Cities-strategie biedt een antwoord op de voornaamste adaptatienoden.

Er wordt verwacht dat de temperatuur in de bebouwde omgeving zal stijgen met ernstige gevolgen voor de leefomstandigheden in de steden. Op kwetsbare locaties zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen zijn dure en energieverslindende reactieve maatregelen nodig voor koeling met als het gevolg, bijvoorbeeld meer airconditioning. Hier komt de sleutelcomponent 'groenstructuren' in actie om de voorspelde temperatuurstijging van de stedelijke omgeving tegen te gaan. Vragen als: hoe kunnen groene koelmaatregelen doeltreffend worden gebruikt? Hoe kan het resultaat worden gegarandeerd tijdens droge periodes?

Er wordt voorspeld dat de winters natter zullen worden met meer oppervlakke afvoer van regenwater en meer overstromingen. Hiervoor kunnen oplossingen worden gevonden door de combinatie van stedelijke watersystemen met groenstructuren.

Men verwacht dat de zomers warmer en droger worden, waardoor de hoeveelheid beschikbaar water voor planten daalt tijdens droge periodes met minder afkoeling door groenstructuren tot gevolg. Hier biedt de combinatie met het watersysteem een oplossing door bijvoorbeeld manieren te ontwikkelen om het regenwater dát er valt op te slaan zodat het gebruikt kan worden voor irrigatie.

In het algemeen geldt: hoe kunnen adaptieve maatregelen doeltreffend worden gecombineerd met structurele stedelijke aanpassingen zodat dit leidt tot 'klimaataangepaste steden'?