Waarom transnationale samenwerking

De gevolgen van de klimaatverandering houden niet op bij de lands- of stadsgrenzen. Zowel op Europees als nationaal niveau bestaan stedelijke netwerken die strategieën promoten met het accent op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het algemeen of de rol van het verkeer in het bijzonder.

Mitigatie, energie-efficiëntie is belangrijk, maar niet voldoende. Het is niet mogelijk de klimaatverandering snel genoeg af te remmen om schadelijke of negatieve effecten op het leven van mensen, de economie en ecologie te vermijden. Het is duidelijk dat er naast mitigatie vooral aanpassing, adaptatie, nodig is, zoals de wetenschap bevestigt. Maar adaptatie is moeilijk in de praktijk te realiseren. Dit vraagt om gecoördineerde actie en transnationale samenwerking. Verantwoordelijke organisaties moeten alle ervaringen bundelen en samen maatregelen promoten en ten uitvoer brengen. Bewustwording en acceptatie moeten worden versterkt als een gezamenlijke actie.

Tot nu toe worden vaak sectorale, individuele, adaptatie maatregelen ontwikkeld. Logisch als we ons realiseren dat klimaatadaptatie nog maar kort onze aandacht heeft.Om doeltreffend te kunnen handelen moeten, gezien de tijdsdruk om te handelen en het onmiskenbare belang van proactief handelen, de inspanningen van alle betrokken steden gecoördineerd bijeengebracht worden. Uitvoerbare adaptatie maatregelen moeten worden ontwikkeld om allesomvattende en snelle acties mogelijk te maken.