Idee & Strategie

Stedelijke structuren en de stedelijke leefomgeving zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van drogere en nattere weersomstandigheden, bijvoorbeeld temperatuurstijging (versterking 'hitte-eiland effect') of nattere winters (meer overstromingen). Tegelijkertijd zijn goed functionerende steden één van de belangrijkste voorwaarden voor een duurzame economische ontwikkeling. Een loutere reactie op de gevolgen van klimaatverandering zal leiden tot een escalatie van kosten voor reactieve maatregelen. Leefbare en kostenefficiënte aanpassingsmaatregelen zijn schaars.

Daarom zijn anticiperende strategieën nodig om de stedelijke structuren zodanig aan te passen, dat de gevolgen van de klimaatverandering de stedelijke leefomgeving niet in gevaar brengen. Het Future Cities-partnerschap ontwikkelt concepten en implementatiestrategieën die:

  • innovatief zijn - nog niet geïmplementeerd in de praktijk
  • grote investeringen voorkomen - door proactief in te grijpen
  • synergie-effecten en kostenefficiëntie creëren - door gecombineerde maatregelen toe te passen.

De partners werken samen om beoordelingscriteria te ontwikkelen, toe te passen en te verbeteren voor klimaataangepaste steden. Doeltreffende actieplannen worden ontwikkeld in elk stedelijk gebied en prioritaire maatregelen geïmplementeerd in kleinschalige investeringen. Het accent wordt gelegd op bestaande stedelijke structuren; de bestaande stad. Een ruime verspreiding van de resultaten wordt gegarandeerd door een efficiënte communicatie met geselecteerde doelgroepen: architecten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

Voor drie specifieke strategische, stedelijke sleutelcomponenten - 'groene structuren', 'watersystemen' en 'efficiënt energiegebruik' (duurzame energie) - worden middelen gecombineerd voor resultaten met een meerwaarde. De afzonderlijke resultaten versterken elkaar en vergroten daarmee de economische doeltreffendheid , bijv. gebruik van groen en water voor koeling (denk aan groene daken) in de plaats van aanschaf van energieverslindende airconditioning.